GDP เกษตร ไตรมาส 1 หดตัวร้อยละ 4.1 ด้านกระทรวงเกษตรฯ เตรียมพร้อมมาตรการและนโยบาย เดินหน้ากระตุ้น GDP ภาคเกษตรให้เติบโต คาดทั้งปี ยังขยายตัวร้อยละ 0.7-1.7

เมษายน 23, 2024

ลงชื่อเข้าใช้งาน

กำลังโหลดข้อมูล...