สศก. ร่วมเวที ณ เมืองบอนน์ เยอรมนี ผลักดันประเด็นด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มิถุนายน 21, 2024

ลงชื่อเข้าใช้งาน

กำลังโหลดข้อมูล...