สศก. ติดตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รอบ 6 เดือน หนุนเกษตรกรลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์

กรกฎาคม 12, 2023

ลงชื่อเข้าใช้งาน

กำลังโหลดข้อมูล...