ผลสำเร็จ ‘วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่หวาย 2’ จ.สกลนคร ผลิตหวายตัดหน่อ มาตรฐาน GAP สามารถสร้างรายได้จากสินค้าเกษตรท้องถิ่นกว่า 16 ล้านบาท

พฤษภาคม 13, 2024

ลงชื่อเข้าใช้งาน

กำลังโหลดข้อมูล...