ปีนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6 จว. ภาคเหนือตอนบน ผลผลิตรวม 8.8 แสนตัน ‘เชียงใหม่’ แหล่งผลิตใหญ่ เกษตรกรเตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิต

ตุลาคม 6, 2023

ลงชื่อเข้าใช้งาน

กำลังโหลดข้อมูล...