กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามบ้านซับชมภู จ.เพชรบูรณ์ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรท้องถิ่น สร้างกำไร ปีละ 3.98 ล้านบาท

เมษายน 25, 2024

ลงชื่อเข้าใช้งาน

กำลังโหลดข้อมูล...